สมัครเรียน

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ปีการศึกษา 2567

- ปฐมวัย (2 ขวบ นับถึงวันที่ 16 พ.ค. 2567)

รับสมัคร วันที่ 15 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567

 

- อนุบาล 1-3

รับสมัคร 15 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567

 

- ประถมศึกษาปีที่ 1-6

รับสมัครวันที่ 15 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567

 

- มัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัครวันที่ 15 ม.ค. - 22 มี.ค. 2567

สอบคัดเลือก 23 มี.ค. 2567

 

- มัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครวันที่ 15 ม.ค. - 23 มี.ค. 2567

สอบคัดเลือกวันที่ 24 มี.ค. 2567

 

ทุกระดับชั้นสั่งจองอุปกรณ์วันที่ 30-31 มีนาคม 2567

***นักเรียนสามารถสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

-ใบสูติบัตร

-สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

-สำเนาทะเบียนบ้าน บิดาและมารดา

-สำเนาบัตรประชาชน บิดาและมารดา

-สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง

-สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง

-เอกสารการย้าย (ถ้ามี)
ใบสมัครเรียน