ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
 ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่น 16 ปีชาย โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่น 16 ปีชาย โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

เมนูอาหารกลางวัน

เมนูอาหารกลางวัน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567