ประกวดราคาซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 15 มีนาคม 2567

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร  ประกวดราคาซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

 ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (961.29 kb)

คำสั่ง/ประกาศอื่นๆ

ประกาศผลสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 25 มีนาคม 2567