การฝึกซ้อมเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อรับเสด็จฯ

การฝึกซ้อมเพลงสรรเสริญพระบารมีของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 23 มี.ค. 67